Cytaty, Józef Piłsudski 1920-1926

“Większa część moich rodaków wolała sądzić, że każde z państw zaborczych specjalne ma umiłowanie do Polaków i specjalne chęci pomożenia Polakom. Trzy odezwy, rzucone w świat, wystarczyły aby w każdym zaborze każdy uwierzył swemu panu.” Józef Piłsudski, r. 1920.

“Gdy znikła siła jedynowładców-królów dziedzicznych, którzy mieli dostateczny autorytet i dostateczne siły, ażeby przeprowadzić, wbrew narodowi, prace związane z wojskiem, gdy rządy przeszły do samego narodu, do demokracji szlacheckiej, która była bodaj bardziej rozwinięta, niż demokracja obecna, to góre brało nie co innego jak to, co nazywano gospodarką kraju i pracą organiczną.” Józef Piłsudski, r. 1926

“Zołnierze, którzy uwierzyli wówczas, że trzeba do siebie strzelać, stali się znów dobrymi kolegami. Oficerowie przebaczają sobie mniej łatwo i będzie pewnie parę pojedynków.” Józef Piłsudski, r. 1926

Michał Nowik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *