Agenter, spioner & kommunism samt Sverige

Agenter, spioner & kommunism samt Sverige Michael Nowik Historia, Historia2A Betyg: C-Nivå Innehåll 1. Inledning………………………………………………………………………………………………………………………. 32. Syfte och frågesställningar………………………………………………………………………………………….. 33. Källor och metod…………………………………………………………………………………………………………. 34. Forskningsläge och teori……………………………………………………………………………………………… 45. Undersökningen…………………………………………………………………………………………………………… 46. Analys/Diskussion………………………………………………………………………………………………………… 87. Sammanfattning……………………………………………………………………………………………………………. 98. Källförteckning…………………………………………………………………………………………………………….. 10 1. Inledning Ämnesområdet som jag har valt innefattar spioner och … Continue reading Agenter, spioner & kommunism samt Sverige