Category Archives: Sverige

Allt ser så färdigt ut men psykisk sjukdom kvarstår

Goddag,
Idag vill jag börja med att informera om att trots att allt
ser så pedantiskt färdigt ut i Sverige så är det
fortfarande så att det är massor av sjuk och felaktig
socialism i Sverige som en rest av årtionden av sådan sjuk
politik. Därefter så har man mass-islamiserat i expressfart
trots att svenska kvinnor ofta har fina blå ögon och fina
utseenden, de är germanska, samt att det i Sverige läggs
mycket flit på att få samhällets infrastruktur att se
väldigt pedantisk byggd ut. Socialismen och islamismen är
psykisk sjukdom i Sverige dock som kvarstår just nu och
det kanske är så att svenska folket lider även av högmod
p.g.a. att de ofta ser bra ut och att de har byggt fin
infrastruktur här. Kämpa mot socialismen/kommunismen samt
Islam med stor vrede och kraft nu, storstryk är vad dom
där rörelserna förtjänar även på svensk mark!

P.s. P.g.a. Sveriges väldigt röda historia så bör vi
också lämna kvar endast kristna religionen som tillåten
religion i Sverige. Resten av religionerna ska utvisas
eftersom enorma skador har skett i Sverige och massor
av kristna har förnedrats och t.om. dödats! Inte mycket
begärt efter all sjuk diktatorisk vänsterpolitik som
verkat här i över 50 års tid. Slutligen vill jag starkt
kritisera psykiatrin i Sverige som har ljugit en massa
om att psykiatrisk medicin hjälper folk när den inte
alls gör det utan skadar människor och det här är
väldigt finansierat kvacksalveri som måste få ett slut
omgående!

Michael Nowik, 2023-09-21

Intressant smart korean-svensk

Det finns en intressant smart korean-svensk som heter Tobias Hubinette i Sverige.
Länk:

Han har t.ex. publicerat information om dålig nazistisk politik i Sverige, det är så att hela landet Sverige stödde Nazi-Tyskland under Andra Världskriget och det handlade om t.ex. järnproduktion med Nazi-Tyskland och det är mycket troligt att fler oskyldiga människor dödades av Nazi-Tyskland p.g.a. Sveriges allians samt att kriget pågick längre. Det var absolut inte neutralitet som Sverige höll på med och denna lögn om svensk neutralitet har liksom basunerats från mycket mäktiga positioner även idag, 2023-07-23 av amerikanska Central Intelligence Agency på 2020-talet! Lögnen hos amerikanska CIA lyder: “Stockholm preserved and armed neutrality in both World Wars. Varning! Detta då man i USA försöker dölja satanistisk germansk psykopati som varit otroligt girig och krigisk!

Fast märkte fort att de ljuger också mer hos CIA. Det står “Since then, Sweden has pursued a successful economic formula consisting of a capitalist system intermixed with substantial welfare elements.”. Dom utelämnar helt nazism och islamiseringen alltså samt den sjuka socialismen som har ingen plats på jorden längre!