Rätten och samhället, gymnasieuppgift

Rätten och samhället
Uppgift 05
Michael Nowik

Uppgift:
Du ska med egna ord förklara och diskutera skillnaden på lag och etik/moral. Eller om det är någon skillnad?
Vad anser du? Argumentera för din åsikt och använd gärna källor från internet för att stödja dina åsikter.

Svar:
Lagar finns i samhällen och mer specifikt i institutioner. I Sverige finns Svensk författningssamling. Därefter så har vi i Europa gemensamma lagar som ingår i folkrätt, privat- och processrätt, samt skyddet för mänskliga rättigheter i Europakonventionen samt Europarådet. Slutligen har vi internationella Förenta Nationerna (FN) som också verkar för skyddet av mänskliga rättigheter, alltså humanitär rätt.
I Europa har moralen och etiken länge kommit från den Katolska kyrkan och senare efter protestantiska reformationen också ifrån de lutherska kyrkorna.[1]
Skillnaden mellan moralen och etiken jämfört med lagar är först och främst att lagen oftast har väktare, polis samt militär som upprätthåller den.[2] Därför är lagen annorlunda än moral och etik.
Det finns också likheter med moral/etik samt lagar. Det beror på att våra lagar har uppkommit efter etiska överväganden. I Europa har vi den kristna moralen som påverkat etiken och således lagarna.[3] När Amerika koloniserades av Européer så kom också den kristna moralen/etiken dit och har påverkat lagarna i de nyare länderna där.
Jag anser att lag och etik/moral är väldigt lika med den enda skillnaden att lagen har människor som aktivt upprätthåller den, vilket är bra.
I Sveriges lag finns Brottsbalken 3 kap. Där så står det att mord är förbjudet och straffbart.[4] Detta är samma moral som finns inom Kristendomen samt Judendomen i det femte budordet, i Tio Guds bud.[5]
Det finns även en lag i Brottsbalken 8 kap. där det står att stöld är förbjudet och straffbart. I Tio Guds bud så finns det sjunde budordet där stöld också är förbjudet. Moralen är likadan som i Sveriges lag, att det är fel och straffbart att stjäla.
Slutligen så finns Brottsbalken 15 kap. där det står att mened, falskt åtal och osann utsaga finns med. Det är alltså fel och ett brott att ljuga i vissa omständigheter. I Tio Guds bud finns ett motsvarande budord och det är det 8’e budordet, ”Du ska inte vittna falskt mot din nästa.”
Det går således att se hur lagarna och etik/moral har likheter, p.g.a. att de ofta har samma ursprung, fast också olikheter, när det kommer till hur de efterlevs.
Den kristna moralen/etiken upprätthålls i första hand av kyrkorna, medan lagen upprätthålls av sekulära myndigheter och företag.
Den äldsta lagen i väst som fortfarande gäller är Katolska kyrkans Canon Law.[6]Källor:

Polisen. Brottsförebyggande arbete. Polismyndigheten. 2016. https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/ (Hämtad 2016-05-19)Lagen.nu. Brottsbalken (1962:700). Staffan Malmgren. 2016. https://lagen.nu/1962:700 (Hämtad 2016-05-19)

Katolik.nu. Etik och moral. Katlolik.nu. http://www.katolik.nu/etik.html (Hämtad 2016-05-19)

Distansgymnasiet. Etik och moral. Edu.fi.  http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/livsaskadning/livsaskadning1/etikomoral.shtml (Hämtad 2016-05-20)

Vera Lanängen. Bibelns etik och moral. Hjälpkällan. 2011. http://hjalpkallan.se/artiklar/bibelns-etik-och-moral/ (Hämtad 2016-05-20)


[1]     Distansgymnasiet. Etik och moral. Edu.fi.  http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/livsaskadning/livsaskadning1/etikomoral.shtml (Hämtad 2016-05-20)

[2]     Polisen. Brottsförebyggande arbete. Polismyndigheten. 2016. https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/ (Hämtad 2016-05-19)

[3]     Vera Lanängen. Bibelns etik och moral. Hjälpkällan. 2011. http://hjalpkallan.se/artiklar/bibelns-etik-och-moral/ (Hämtad 2016-05-20)

[4]     Lagen.nu. Brottsbalken (1962:700). Staffan Malmgren. 2016. https://lagen.nu/1962:700 (Hämtad 2016-05-19)

[5]     Katolik.nu. Etik och moral. Katlolik.nu. http://www.katolik.nu/etik.html (2016-05-19)

[6]     Canonlaw.info. Edward Peters. 2015. http://www.canonlaw.info/ (Hämtad 2016-05-20)