Tag Archives: polacy

Wiele dni tortur raszistowskich

Ja w nocy 2022-09-17 do 2022-09-18 torturowany gdzież 6 godzin. A wciągu dnia 2022-09-17 także i już przed 2022-09-14 tortury odbywają się rasistowskie. Ja wiem, że mieć władze polega na byciu niedobrym w rozumieniu chrześcijańskim. I rasizm polski nawet się znalazł u Lecha Wałęsy według informacji odebranych w 1990 latach. Anty-semityzm wtedy to był wyrazony przes Lecha Wałese. Więc walka o władze odbywa się wśród Polaków i jak teraz raszizmem atakują mnie i moją patriotyczną rodzinę. To ja rozumiem, że to jest poważna sytuacja. Na pewno wiele razy traciłem chęć dla wspierania nawet Stanów Zjednoczonych swoim zachowaniem po przecież raszistowski luterański kościół ma sobie dobrze u nich i WASP´y (White Anglo Saxon Protestant) to przecież cholernie chytrzi ludzie, którzy raczej chcą nam odebrać wpływy i część władzy polskiej. Zachodnia północ od Armenii byłą przestrzegana jako wroga wiele razy i raczej 100% prawda, bo przecież ja jestem torturowany krzykami rasistowskimi po polsku od stycznia 2019. Głównie kobieta i mężczyzna.

Czy wy to nazywacie demokracje z ludzką twarzą w Szwecji? Policja wysłała karetkę, po proszeniu o wsparcie i dostałem obrażony przez państwo szwedskie i skategoryzowany jak chory na głowę w tym roku. Nawet zamknęli mnie w zakładzie psychiatrycznym i tortury także przez zastrzyki z preparatem Abilify. Laptop jeszcze popsuli mi pracownicy w zakładzie i tam muzulmanie byli zatrudnieni. Więc jak pokojowo można zmienić widzialny świat na lepszy, skoro wygląda, że rasziści polsko mówiąci używją te same metody jak Sowieci, tortury, aby przejąc jeszce więcej władzy?